Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2014

KVINTESENCE (verze 2)

Obrázek
Čtyři muži dorazí na smuteční obřad, aniž by věděli, pro koho je. OBRAZ PRVNÍ Čtyři židle rozestavěné do vějíře. Před nimi, na nízkém podstavci, stojí rakev. Na scénu přichází první muž, oděn do smutečního, černé sako a černá kravata. Zmateně, roztěkaně se rozhlíží, jako by něco hledal. Přechází k rakvi, kouká na ní, pak kolem ní, nakonec se posadí na první židli zleva. Sedí, po chvíli si vytáhne mobil a začne na něm hrát hru. Druhý příchozí, opět muž ve smutečním. Přichází pomalu, ale jistě. Zvědavě se rozhlíží. PRVNÍ            Dobrý den! Druhý mu přikývne a posadí se na první židli zprava. První muž začne opět hrát hru na mobilu. Druhý muž zkříží ruce a hledí na rakvi, mračí se. Vchází třetí muž, má sice černé sako, ale kravatu má zářivě červenou. Mluví do telefonu. TŘETÍ             Že jsem se mu už neozval?... To mě absolutně nezajímá... Ne, zkrátka přišla výhodnější nabídka. První a druhý muž se naň otáčejí, třetí jim pokyne. PRVNÍ