Příspěvky

Pohádkový realismus

Obrázek
Úvaha o možnosti literárního směru pro českou literaturu.


Poté, co jsem dočetl některé ze současných českých próz, můžu říct: vidím beznaděj, bezradnost, bezcílnost, bezduchost.
Chtěl bych navrhnout možnost směru, jakým se vydat; nabídnout ruku; nechat tisíce planých potoků stéct do řeky; chci, aby česká literatura nabrala momentum, přestala být stojatou bažinou a proměnila se v rozbouřené horské peřeje!!!
Chci vytrhnout českou literaturu z iluze malosti! Chci ji vyléčit z otravy mizernosti!!
Chci uvést do světa rekadenci; chci udělat první krok k české literární metamoderně; v souladu s Novou Poetikou odhaluji jejího literárního potomka:

Pohádkový realismuspůvodní český nejen literární směr vymyšleného  jako útok na zoufalou chudobu současné české literatury.
Pohádkový realismus čerpá svou inspiraci z českých a evropských pohádek,  legend a mýtů, z českého i evropského folkloru, ale zasazuje děj do současné doby, se všemi jejími aktuálními problémy, ctnostmi, výdobytky i neřestmi, a soudí j…

Renáta u moře (re:goista, II.)

Obrázek
Jdu a nemyslím na nic... nic neříkám, nic mi nevlaje vlasy, než vítr, kluku...
Seš kluk.

Chodíš tudy a mohl bys chodit kudykoliv a nikdy bys nebyl spokojený, nikdy bys nebyl šťastný. Existuje tolik míst, které jsi navštívil, a kde Tvé srdce stejně tlouklo věčným strachem.
Protože ,,Tvůj domov už není místo,“ nemám pravdu? Ach, Rubene...

Teď mám rty zahalené šálou, na sobě anorak, vlasy mi vlají tady v tom větru, ... kdybych neměla rtěnku, mám rty modré.

Koukáš na šedomodrý horizont (modré moře a šedé nebe / šedé moře a modré nebe / šedomodré moře a šedomodrý horizont) a jsi nešťastný, že Ti svět ještě stále nenabízí místo, na němž by ses mohl stočit do klubíčka.
A přitom Ti dělá radost, že kráčíš po mrtvé zemi; že Ti tenhle svět nic nedluží a že vlhká žlutá tráva šeptá ticho; svět je nakypělý šumem a rozpoznáš jeho tisíce podob? Nechceš, seš teď a tady a mlčíš.

Problém se neskrývá v tomhle světě, Rubene, nýbrž v Tobě, ... můj drahý.

Slova ztrácí smysl. Jak tomu říká Ondřej? ... Co, R…

V KLECI

Obrázek
V domě rodiny Červenkových najdete následující: 4+1 sourozence, nepočitatelné množství klecí s červenkami, červotoči prolezlého otce a přízračný štěkot ozývající se chodbami. Stavíte se na návštěvu?Nela Červenka Iliáš Červenka Hugo Červenka Ingrid Červenková Libor Červenka
Po celé scéně jsou umístěny ptačí klece s červenkami. Jedna visí ze stropu, druhá stojí v rohu, atp… Červenky neustále pozpěvují. Sourozenci sestaví rodinný portrét… Shluknou se kolem pohovky, jako by pózovali na fotografii.
NELAJsem Nela. Vystudovala jsem obor kulturní sémiotika v kontextu hermeneuticko-antropologickém. Jsem filozof na akademické úrovni.
ILIÁŠJsem Iliáš. Zbohatl jsem na ilegálním obchodování s tituly. Bakalář, magistr, doktor, inženýr, vyberte si.
HUGOJsem Hugo. Jsem praktikující freegan a předcházející dva roky jsem strávil v odlehlých vesnicích Thajska, kde jsem vyučoval angličtinu.
INGRIDJsem Ingrid. Nikdy jsem neopustila rodné město.
LIBORJsem Libor. Nedělám nic.
Tma. Chvílí se ozývá štěkání a podivné škrá…