Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2014

KRONIKA AURÉLIOVCŮ: O Hroznové revoluci

Obrázek
  Výtah z Kroniky Auréliovců, sepsané Zhrohlavem před více jak tisíci lety. Pravdivost informací v dokumentu nebylo kvůli stáří díla a absenci dalších historických spisů nikdy možné potvrdit, avšak ani vyvrátit. O HROZNOVÉ REVOLUCI Hroznová revoluce s sebou přinesla pád stoleté vlády královny Aurélie. Byla zinscenována jejím prvorozeným synem během vrcholu oslav Roku Tesku, v době, kdy se sklízela kůra skořicovníků. Arturo Gasparo Saulo Berenguer Auréliovec, jenž byl později korunován na arcikrále Bedřicha I. Auréliovce, zapálil s rebely královské skořicovníkové sady v podhradí a namísto nich zasadil hroznové víno. Podnětem k revoluci nebyla pouze tyranská vláda Pikové královny, nýbrž také myšlenkový antagonistický proud hédonismu a racionalismu, jenž v Divohoří nabíral již před Rokem Tesku na síle. Vláda svaté Aurélie byla totiž zcela zakládána na citech, naději a víře. Nejvýznamnější postavou umělecké hnutí, které spolupracovalo s rebely, byl Bjørn Mořechodec. Je